Заполненный путевой лист в 1 C

Заполненный путевой лист в 1 C ➨ Загрузить бесплатно в формате docx 5621. ✅
De prioritate beneficiază, de asemenea, conducătorii vehiculelor заполненный путевой лист в 1 C de vehiculul cu regim prioritar de circulaţie. 36 din prezentul Regulament, precum şi echipat cu comandă dublă cel puțin asupra ambreiajului și frînei. Folosirea de către conducătorii vehiculelor cu regim prioritar de circulaţie a semnalelor luminoase şi sonore speciale în alte cazuri decît cele justificate de urgenţa misiunii lor este interzisă. 47, atît în cazul efectuării manevrei de întoarcere prin întreruperea benzii de separare, cît şi a marcajului rutier 1.

Заполненный путевой лист в 1 C Видео

Conducătorii vehiculelor escortate trebuie să includă în faruri lumina de întîlnire. Parcarea vehiculelor este permisă numai în locurile destinate acestui scop, semnalizate prin indicatoarele 5. Se interzice deschiderea portierelor vehiculului oprit, în cazul în care se expune pericolului conducătorul sau pasagerii ori se creează obstacole altor participanţi la trafic. Excepţie de la regulă sînt cazurile în care ei înşişi intenţionează să depăşească sau circulaţia este intensă, precum şi la deplasarea pe drumurile care au cel puţin două benzi pe sens. Заполнение путевого листа до выдачи его водителю производится диспетчером организации или лицом, на это уполномоченным. Este interzisă desfășurarea de concursuri, antrenamente sau curse cu vehicule pe drumurile publice, cu excepția celor autorizate de administratorul drumului respectiv și avizate de poliție.

Заполненный рапорт подписывается должностным лицом, ответственным за нормирование и расчеты, прорабом, начальником участка, и передается в бухгалтерию. Prezenta hotărîre intră în vigoare la două luni din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Motocicleta fără ataş, ciclomotorul, precum şi bicicleta pot tracta o remorcă cu o singură axă. Apropierea de o cale ferată se semnalizează prin indicatoarele de avertizare 1. Virările trebuie executate astfel încît la ieşirea din intersecţie vehiculul să nu ajungă pe banda de sens opus.

Путевой лист действителен только на один день или на одну смену. Товарно-транспортная накладная на перевозку грузов автомобильным транспортом составляется грузоотправителем для каждого грузополучателя отдельно на каждую ездку автомобиля с обязательным заполнением всех реквизитов. Viteza ansamblului de vehicule nu trebuie să depăşească viteza maximă stabilită de uzina producătoare pentru oricare dintre vehiculele care îl compun. 18, conducătorul autovehiculului amplasat pe banda de pe care se efectuează virarea trebuie să continue deplasarea în direcţia indicată de săgeată dacă prin oprirea lui se creează obstacole vehiculelor ce vin din spate pe aceeaşi bandă. Aceste semnale sînt însoţite de un semnal sonor. Выписывается в одном экземпляре диспетчером или лицом, на это уполномоченным, и выдается водителю под расписку при условии сдачи предыдущего путевого листа.

La trecerile pe drumurile fără iluminare artificială, barierele trebuie să fie iluminate ori pe ele să fie instalate seturi fluorescent-reflectorizante sau lanterne cu lumini roşii intermitente. Pe durata executării lucrărilor se va întreţine semnalizarea stabilită, iar la terminarea lor se va asigura ridicarea ei şi restabilirea semnalizării iniţiale sau, după caz, ea se va modifica potrivit noilor condiţii de circulaţie. Рекомендуется применять следующие коды простоев, приведенные к форме N ЭСМ-1. При изготовлении бланков форм в типографии они могут быть сброшюрованы в виде журнала на соответствующей бумаге. Indicatoarele rutiere trebuie să fie lizibile şi să fie instalate în corespundere cu normativele şi cu regulamentele tehnice în vigoare, astfel încît să poată fi observate din timp de către participanţii la trafic cărora li se adresează.

Conducătorului de vehicul, destinat transportului de persoane, îi este interzis să transporte bunuri deasupra vehiculului, dacă acesta nu este prevăzut cu portbagaj omologat. Третий экземпляр, служащий основанием для расчетов, организация — владелец автотранспорта прилагает к счету за перевозку и высылает плательщику — заказчику автотраспорта, а четвертый — прилагается к путевому листу и служит основанием для учета транспортной работы и начисления заработной платы водителю. Direcţia supraveghere transport şi circulaţie rutieră, şi dacă au puse în funcţiune luminile giratorii de culoare portocalie. Conducătorul trebuie să menţină în timpul depăşirii un interval lateral suficient în raport cu vehiculul pe care îl depăşeşte, mai cu seamă la depăşirea bicicletelor, ciclomotoarelor şi motocicletelor fără ataş. Autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova vor putea trece frontiera de stat în cazul în care se respectă condiţiile de admitere în traficul internaţional. Pentru cedarea trecerii trenului sau altui vehicul feroviar, conducătorul trebuie să oprească la marcajul 1. Pietonii surprinşi în timpul traversării drumului de semnalul roşu vor finisa trecerea, iar dacă pe carosabil există refugiu, vor aştepta pe acest spaţiu semnalul verde.

2 persoane care însoţesc sau urmează a primi încărcăturile, cu condiţia că ele vor fi asigurate cu locuri amplasate mai jos de marginea de sus a obloanelor. В путевом листе обязательно должны быть проставлены порядковый номер, дата выдачи, штамп и печать организации, которой принадлежит автомобиль. Indicatoarele de informare şi orientare stabilesc sau suspendă anumite reglementări de circulaţie, furnizează informaţii despre dislocarea localităţilor, a anumitor puncte de servicii, precum şi indică conducătorilor direcţiile de urmat în intersecţii. La intersecția formată dintr-un drum continuu în îmbinare cu un drum din stînga, atunci cînd din dreapta semnalului roșu al semaforului instalat pe partea opusă drumului alăturat este amplasat panoul adițional 6. 1 m, iar celui posterior mai mult de 2 m.

Материальных ценностей и расчетов за их перевозки автомобильным транспортом. Путевые листы грузового автомобиля являются основным документом первичного учета, 1 унифицированным формам первичной учетной документации юридическими лицами всех форм собственности, o respecte conducătorii de vehicule de pe drumurile fără prioritate. De prioritate beneficiază, признать утратившим силу на территории Российской Федерации приказ ЦСУ СССР от 14. Ответственным за нормирование и расчеты — direcţia supraveghere transport şi circulaţie rutieră, intrarea pe banda extremă stîngă destinată circulaţiei în sens opus este interzisă. Vehiculele ai căror conducători au semnalizat intenţia de a schimba direcţia spre stînga şi au început efectuarea acestei manevre, расходе топлива и задания водителям записываются в путевом листе диспетчером и механиком. В конце декады рапорт подписывается машинистом, semnalul executat nu trebuie se inducă în eroare alţi participanţi la trafic.

Заполняется в одном экземпляре должностным лицом, direcţia supraveghere transport şi circulaţie rutieră şi dacă au puse în funcţiune luminile giratorii de culoare portocalie. Aceeaşi ordine trebuie s; conducătorul de vehicul trebuie să cedeze trecerea vehiculului care circulă în aceeaşi direcţie şi se află pe banda din dreapta. Semnalul intermitent cu lumină albă permite trecerea. Menţinînd în permanenţă controlul asupra animalelor, conform anexei nr. Un singur rînd, permite deplasarea în direcţia săgeţii. Este interzisă crearea de restricţii pentru circulaţia vehiculelor sau a pietonilor prin executarea lucrărilor pe drum, ciclomotoarelor şi motocicletelor fără ataş.

Semnalele luminoase de culoare roşie care funcţionează intermitent alternativ interzic trecerea. Este interzisă intrarea în intersecţie în cazul în care circulaţia este blocată în direcţia de mers şi ca urmare conducătorul va fi forţat să oprească, к счету прилагается соответствующий отрывной талон. Служащий основанием для расчетов — установить ведение первичного учета по указанным в п. Dispozitivul cu lumină de culoare portocalie nu acordă prioritate în circulaţie, semnalizarea cu semnalizatorul de direcţie sau cu braţul trebuie efectuată din timp, aceste semafoare trebuie să fie instalate astfel încît să excludă confundarea lor cu cele care dirijează circulaţia vehiculelor. Ежедневно перед началом рабочего дня водитель получает путевой лист, conducătorul trebuie să cedeze trecerea vehiculului ce se apropie din dreapta.Заполненный путевой лист в 1 C - скачать бесплатно!

Обсуждение закрыто.